Geopatogenní zóny

Zjištění a poradenství

Geopatogenní zóna (případně také patogenní zóna, dráždivá zóna, dračí žíla, Curryho pás, geoanomální zóna), je termín z oblasti psychotroniky a léčitelství, kterým se označují pásy na Zemi se zhoubnými účinky na zdraví. Georges Lakhovsky kolem roku 1930 takto označoval místo poruchy frekvence vlnění vydávaného Zemí, které interferuje s obdobnou pulsací buněk živých organismů. Někdy je pojem Geopatogenní zóny ztotožňován s termínem dračí žíla, respektive s označením místa, ve kterém se dračí žíla přibližuje k zemskému povrchu či se na něj promítá či z něj vychází (vyvěrá) či vyzařuje. Již staří Číňané věděli, že existují místa na zemi, kde není vhodné trávit delší čas. Protože zóny mají obvykle tvar pásů a protože drak byl symbolem zla, z této kombinace vznikl právě název Dračí žíla.zbyt 3Dm

I staří Římané věděli, že na zemi existují určitá místa, která jsou škodlivá pro lidský organismus a psychiku a že je dobré se místům se škodlivými účinky vyhýbat. Naučili se tyto místa vyhledávát pomocí zvířat, která jsou velmi citlivá a své domy stavěli mimo detekovaná místa.

Jaký vliv má patogenní zóna na člověka?

protože se jedná o určité škodlivé vyzařování energie (infrazvuk a magnetismus), má GPZ při delším působení na lidské tělo velmi zhoubný vliv. Patogenní zóny škodí ale hlavně tím, že na první pohled nejsou zjistitelné a tak mohou škodit sice třeba slabě, ale díky dlouhé době expozice překvapivě účinně.

Situaci můžeme přirovnat ke stání před velmi slabou mikrovlnou troubou ze které absorbujete záření. V tomto případě samozřejmě s mnohem menší intenzitou, nicméně zpravidla velmi dlouhou dobu. Jako první onemocní obvykle "nejslabší" orgán v těle, objevují se pocity nevysvětlitelné stísněnosti, nespavost, podráždění, mohou se objevit halucinace, nevysvětlitelné bolesti některé části těla apod. Vždy záleží na konkrétním člověku, jeho citlivosti, doby působení zóny, stávajícím zdravotním stavu a souběhu dalších faktorů, které se na zhoubném působení podílí.

Nejlépe je vliv zón možné demonstrovat na stupnici intenzity Geopatogenních zón.

Nejcitlivějším "detektorem" bývají malé děti. Pokud se Vaše děti v noci budí s pláčem, mají snahu stěhovat se po posteli, jakoby se snažily před něčím uniknout, jsou ráno ospalé a bez života, nebo se večer brání lehnout do vlastní postele, je vhodné nechat změřit zda právě jejich postel nestojí na místě Geopatogenní zóny. Je to dáno tím, že malé děti stále ještě poslouchají svoje podvědomí, které jim říká, že jsou někde kde být nemají. Tato schopnost ale bývá často přehlušena kolem 6 roku věku, kdy člověk začne používat více vědomí a vnitřní pocity potlačuje nebo neví co má vnímat. Zkrátka neposlouchá své tělo.

Příroda a Geopatogenní zóny

V přírodě nalezneme celou řadu důkazů působení Geopatogenních zón.

Flora: Stromy rostoucí nad zónou bývají zkroucené, jakoby se snažily z vlivu zóny uniknout, objevují se na nich "nádory nebo rozštěpy. Větve bývají nad místem působení zóny zkroucené.

Fauna: Zvířata se dlouhou dobu (než byly vynalezeny účinější metody) používala k detekci zón. Nejčastěji byla využívána jateční zvířata, která byla umístěna na pozemek a z konzietence a vzhledu jater se poté určovalo, zda je místo dobré. Játra jsou totiž v tomto ohledu nejcitlivějším orgánem, protože slouží jako továrna na likvidaci tělesných odpadku a navíc jsou i vhodně barevně zbarvená.

Pes nedokáže spát v místecbyt pohled shoramh kde jej dráždí infrazvuk, protože mu připomíná vrčení. Pes má velmi dobře vyvinutý sluch, řídí se vegetativním nervstvem a slyší nejen nižší frekvence, ale vnímá přesně i podprahové dráždění. Naopak kočka se v těchto místech cítí přímo skvěle. Infrazvuk je totiž na podobné frekvenci jako frekvence, kterou kočka přede. Proto v místech kde kočka ráda lehává není vhodné mít postel.

Je možné Geopatogenní zóny odrušit?

GPZ není možné v dnešní době odrušit. Na trhu existuje velké množství "zaručených" odrušovačů, jejichž funkčnost někdy hraničí až s čarodejnictvím. Nikdy jsem se ale nesetkal se zaručeným přípravkem, nebo přístrojem, který by dokázal zónu odrušit. Někteří lidé říkají, že jim nějaký odrušovač pomohl. Osobně si však myslím, že se jedná pouze o kombinaci slabšího typu zóny, která tolik neškodí a placebo efektu, který posílí psychiku člověka. I při použití odrušovače se však daří zónu detekovat a tedy tam stále je.

Jediným řešením tedy je nechat si zjistit zda se v mém obydlí zóny vyskytují, případně kde a uspořádat nábytek tak aby klíčová místa kde trávíte nejvíce času nebyly v místě působení Geopatogenních zón.

Detekci Geopatogenních zón si můžete objednat zde:

tlacitko nacenu

Služby jsou provozovány po hlavičkou společnosti:

Able personnel, s.r.o.

IČO: 28019873