Geopatogenní zóny

Zjištění a poradenství

 

Co je virgule?

Za virguli označujeme pracovní nástroj, který je používán k vyhledávání Geopatogenních zón, vody nebo hledání různých předmětů. Používají se různé předměty jako jsou kyvadla, březové proutky, L-dráty, pružiny a další věci.

Jak virgule funguje?

Virgule není žádný zázračný nástroj. Mnoho lidí si myslí, že například proutek se v rukou proutkaře sám otočí a tím proutkaři poradí. A proto považují proutkaření na podvod, protože proutek přeci nemá rozum, aby nám radil kde je voda, nebo patogenní zóna.

To je samozřejmě nesmysl. Virgule slouží pouze jako zesilovač vlastního podvědomí.

Každý z nás má v sobě automatický program - říkejme mu podvědomí, které za nás řídí spoustu funkcí lidského těla (například dýchání, tlukot srdce, mrkání oka apod.). Toto podvědomí je současně velice citlivé na různé věci. Ve chvíli kdy proutkař přijde nad hledanou zónu, nebo nad předmět, který hledá, podvědomí pozná rozdíl v magnetické anomálii, nebo infrazvuk, který je našimi standartními pěti smysly nedetekovatelný. U většiny lidí je však podvědomí potlačeno našim vědomím a tato informace se nedostane do našeho aktivního vědomí.

Je vyzkoumáno a dokázáno, že podvědomí dokáže s našim vědomím komunikovat například pomocí mikrostahů svalů. Toto se používá například jako metoda při Kineziologické terapii, kdy tělo reaguje na otázky jemným zatnutím nebo povolením svalů na pažích, aniž by měl tázaný člověk možnost toto vědomě ovlivnit. Každý proutkař se tedy naučí, že ve chvíli kdy je nad zónou, podvědomí spustí naučený reflex mikrotrhnutí některým svalem a tím dojde například k otočení napruženého proutku, nebo rozkmitání pružiny. Důležitý je specifický trénink, který zaručí, že tyto mikrostahy jsou vždy stejné a spolehlivé.

Mohu se naučit proutkařit?

Ano, v zásadě každý člověk, který má dostatečnou trpělivost, je ochotý naslouchat signálům svého těla se dokáže naučit, jak vnímat své podvědomí a vycvičit ho speciálními technikami aby svaly reagovaly vždy stejně na konkrétní situaci.

Jako příklad je možné uvést například tuto situaci.

Každý už se někdy setkat s pocitem, že by něco neměl dělat. Má velmi špatný pocit tzv. předtuchu něčeho ošklivého. Ten kdo naslouchá svému tělu se snaží konkrétní činnosti vyvarovat. Většina lidí však tento pocit přehluší svým aktivním vědomím a danou situaci udělá. Velmi často se pak stane, že se něco stane. Pak si člověk vyčítá, že se do aktivity pouštěl a říká si oblíbenou frázi "Já to věděl".

Proč používají proutkaři různé typy virgulí?

Každému proutkaři vyhovuje jiný typ pohybu, který se spouští nad detekovanou zónu. Velmi často se stává, že proutkař, který používá proutek nemůže pracovat s pružinou a naopak. Je to dáno tím, že každý si najde virguli, která je mu něčím blízká a dobře se mu ovládá. Nabízí se myšlenka, že si možná samo podvědomí každého proutkaře vybere s čím by chtělo pracovat.  

Proutkaření je staré skoro jako lidstvo samo. Nejstarší dochovaný nález člověka, který v ruce drží rozvětvenou hůlku, zobrazuje už jeskynní kresba v jihovýchodní Libyi stará 8000 let. Ve starém Římě zase působili takzvaní "aguileges", kteří rozsochatým prutem hledali vhodná místa pro kopání studní. V Řecku vznikl pro hledače studní výraz "hygroskop", který se ujal i ve středověku. U nás církev proutkaření v roce 1565 zakázala a považovala ho za práci ďábla.

Služby jsou provozovány po hlavičkou společnosti:

Able personnel, s.r.o.

IČO: 28019873