Geopatogenní zóny

Zjištění a poradenství

Elektrosmog a jeho působení na organismus:

Žijeme v době, kdy na nás ze všech stran působí mnoho rušivých faktorů. Ať už se jedná o elektrické přístroje, rádiový a televizní signál nebo mobilní a wifi síť apod.ANE5fede7 w75

Elektromagnetické pole (EMP) je přesně definováno fyzikálními veličinami:

  • intenzita elektrického pole E [V/m],
  • hustota zářivého toku S [W/m2] (např. v protokolech, které vystavuje hygiena),
  • intenzita magnetického pole H [A/m],
  • magnetická indukce B [T] nebo [μT] ,

Limity zátěže byly v roce 2008 posunuty směrem nahoru a to především z toho důvodu aby bylo možné instalovat větší množství zářičů především na panelové domy a nebo mohly vysílat na vyšší výkony aby signál o vysokých frekvencích dosáhl kam je naplánováno. Tímto je omlouváno to, že obyvatelstvo touží po rychlejším internetu, chytrých domácnostech a autonomních autech.

Pro představu uvádím tabulku jak jsou nastaveny limity v dnešní době pro různé frekvence používané pro vysílače - jen pro Vaši představu na základě Salzburského doporučení by úroveň působení elektrosmogu na organismus neměla přesahovat trvale 0,6 V/m.

 

Frekvence EMP
[MHz]

Limitní hodnoty E
[V/m]
Vyhláška MZČR č. 408/1990 Sb.

Limitní hodnoty E
[V/m]
Vládní nařízení č. 1/2008

1–400

4,3

28

400

4,3

27,5

900

4,3

41,25

1 800

4,3

58,34

2 600

4,3

61,49

10 000

4,3

61,49

 

Jak je na tom lidské tělo?

• NF magnetické střídavé pole při 50 Hz.. 200 µT (Škodí již 0,1µT)
• NF elektrické střídavé pole při 50 Hz.. 10000 V/m (Škodí již 5V/m)
• VF elektrické střídavé pole při 1800 MHz.. 127 V/m (Škodí již 0,6 V/m)

Z uvedeného vyplývá, že naše těla jsou vystavována čím dál větší zátěži působení elektromagnetického pole. Situace bude však mnohem horší s příchodem 5G sítí, protože přibude další záření, které bude na tělo působit.

Jistě jste si všimli, že v okolí hlavních tahů a dalších míst vyrostlo velké množství nových vysílačů. je to dáno tím, že signál 5G sítě pracuje na vyšších frekvencích a signál tedy musí být buď zářen silněji (což legislativa prozatím neumožňuje) nebo musí být vysílače blíže u sebe aby na sebe tzv. viděli a signál se cestou neztratil.

Druhým neméně závažným aspektem je tedy hustota záření. I když vysílače budou vysílat v zákonem stanovených limitech - což jsme si ukázali, že je jen číslo - vysílacích kanálů bude výrazně více a na tělo bude působit záření mnohem hustěji!

Některým citlivějším jedincům mohou tato pole způsobovat nevolnost, točení hlavy a další problémy. Méně citlivým osobám ubližují také, ač to na první pohled není zřejmé. Je to podobné jako geopatogenní zóny slabšího typu. Tedy samotné působení po kratší dobu neublíží, nicméně dlouhodobé působení způsobuje zdravotní komplikace na první pohled záhadného charakteru.

Samotná intenzita pole závisí na tom, jak daleko máte telefonní a televizní vysílače od Vašeho domu, kolik jich je, zda doma používáte wifi, nebo v případě panelového domu jich máte v okolí několik apod. jen pro Vaši představu wifi vysílač obvykle trvale září kolem 9V/m (v závislosti na tom jak je silný), mikrovlná trouba dokonce 11 V/m. Zde najdete několik příkladů jak přístroje vyzařují.

Vím, jsou to povolené hodnoty záření z pohledu legislativy, ale z pohledu organismu, kde se bavíme o 0,6 V/m to není žádná sláva. U mikrovlné trouby to není tak strašné, protože obvykle běží pár minut, ale wifi bývá zapnuta trvale a pokud ji máte například v ložnici zaděláváte si na problémy se zdravím.

Naštěstí narozdíl od Geopatogenních zón existují možnosti, jak toto záření eliminovat, či minimalizovat.

 Je tedy vhodné nechat si přeměřit úroveň elektrosmogu, který vyzařují elektrické přístroje ve Vaší domácnosti a zda nepřesahují bezpečnou úroveň v místech, kde se nejčastěji pohybujete a kam by bylo vhodné je případně přesunout, aby nezpůsobovaly dlouhodobé potíže.

Elektrosmog, jak na nízkých, tak na vysokých frekvencích Vám přeměřím pomocí špičkových přístrojů a poté Vám navrhnu řešení v závislosti na tom, jak bude situace vypadat.

tlacitko nacenu

 

Služby jsou provozovány po hlavičkou společnosti:

Able personnel, s.r.o.

IČO: 28019873