Geopatogenní zóny

Zjištění a poradenství

Co je elektromagnetické pole?

Pojem elektrosmog je zpochybňován některými pracovníky SZÚ, kteří tvrdí, že ve vědecké a odborné literatuře se s tímto termínem nelze setkat, přestože se celosvětově vžil a používá se. Správný termín by měl být elektromagnetické znečištění životního prostředí. Termín elektrosmog používáme ve vztahu k životnímu prostředí stejně jako pojem elektromagnetické pozadí. Elektromagnetické znečištění je uměle vytvořené elektromagnetické pole činností člověka, které vyzařují všechna elektrická zařízení v činnosti, především vysílače mobilních a datových operátorů, televizního a rozhlasového vysílání, vedení vysokého napětí VN, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, wifi zařízení a další.

Jak elektrosmog působí na organismus?ANE5fede7 w75

Je nutné zmínit, že již od 60. let minulého století jsou sledovány subjektivní potíže lidí, dnes se tento fenomén označuje jako přecitlivělost na elektromagnetické pole (EHS elektrohypersenzitivita). Postižení lidé uvádějí nespecifické zdravotní symptomy, stěžují si na bolesti hlavy, na oči spojené se slzením, na únavu spojenou s celkovou slabostí a závratě při delším stání. V noci mají neklidný a povrchní spánek, jsou ospalí ve dne. Tito lidé mají proměnlivou náladu, jsou mnohdy podráždění, až nesnášenliví. Projevují se u nich hypochondrické reakce a mají pocit strachu. Někdy pociťují nervové napětí, nebo naopak duševní skleslost, spojenou s útlumem intelektuálních funkcí, hlavně snížením paměti. Dále se projevuje neschopnost rozhodování či obtíže ve sféře pohlavního života. Dlouhodobá expozice silným elektrickým polím může také ovlivnit některé hormony v těle, jako je například melatonin, což může mít vliv na spánek a další funkce těla. Pokud jde o závislost vlivu VF pole na pohlaví, jsou ženy obecně citlivější na tento faktor než muži. Uvádím jen ty biologické účinky, které jsou ověřeny dalšími studiemi. Existuje obrovské množství informací a zpráv, které popisují účinky elektromagnetických polí v souvislosti s konkrétním onemocněním. Já sám při svých cestách za klienty slyším o mnoho probléméch spojených s tímto jevem.

Někdy bývá tento jev dáván do souvislosti s přecitlivělostí k různým látkám v životním prostředí. Zatím tento syndrom nebyl spolehlivé rozřešen, i když oficiální orgány tvrdí opak a neoprávněně zařazují tyto postižené do kategorie psychiatrických (psychosomatických) pacientů. Lze říci, že tato problematika bývá velmi často podceňována.

Proč začíná být elektrosmog problém?

Žijeme v době, kdy na nás ze všech stran působí mnoho rušivých faktorů. Ať už se jedná o elektrické přístroje, rádiový a televizní signál nebo mobilní a wifi síť apod.

Do roku 2002 byly hodnoty elektrického pole u všech fekvencí shodně 4,3 V/m Postupně docházelo k navyškování těchto limitů a nyní se pohybujeme v nízkofrekvenčním pásmu (50 Hz) na hodnotě 10000 V/m a vysokofrekvenční pásmo (900Mhz a výše) 127 V/m. je prokázáno, že lidský organismum ale reaguje již při hodnotě 0,6 V/m!.

Dlouhodobá expozice by neměla obecně překračovat cca 20 V/m u 50 Hz pole. U vysokofrekvenčního (2,5 GHz) 1V/m. V praxi se ale setkávám s mnohem vyššími hodnotami. Můžete si je prohlédnout zde:

Navíc podle dnes platných zdravotních limitů je bezpečné instalovat vysílač mobilní sítě s frekvencí 1800 MHz a vyzářeným směrovým výkonem 40 W do vzdálenosti několika metrů (2,5 m) od bytu nebo domu. Podle vyhlášky MZČR č. 408/1990 Sb. platné do roku 2000 by byla tato vzdálenost 33 m a pokud použijeme zdravotně preventivní limity podle principu předběžné opatrnosti (např. tzv. Salcburský limit nebo Bioiniciative.org), kde E = 0,6 V/m, vzdálenost by měla být 220 m.

Když proměřuji byty a domy, zejména ve městech, hodnoty, které tam nacházím jsou velmi vysoké, často překračují limity, které jsou sice z pohledu úřadů a zákona bezpečné, ale z pohledu lidského těla do budoucna nebezpečné. 

Kdo by měl zbystřit?

Elektrosmog najdeme v každé domácnosti, tomu už se dnes nevyhneme, ale jsou velké rozdíly v samotných obydlích. Uvedu příklad dvou situací, jedna je bezpečná a obyvatelé mohou být v klidu, druhá je velmi nebezpečná. Obvykle se nacházíme někde mezi. Pokud ale usoudíte, že se Vaše bydlení kloní spíše k nebezpečné variantě, zbystřete.

Bezpečná varianta: Dům na vesnici, silné cihlo-kamenné zdi, na dohled v okolí není vidět žádný vysílač, wifi používána vyjímečně, počítač napojen na kabelový rozvod, sporák plynový.

Nebezpečná varianta: Byt ve vyšším patře panelového domu, z okna jsou vidět telefonní a datové vysílače rozmístěné po okolních domech, v každém bytě zapnuta wifi, které se překrývají (můj rekord je nalezených 36 wifi sítí současně), v bytě se nachází chytrá lednice, velká starší televize (2-10 let), indukční varná deska, mikrovlnka, do 5 kilometrů vzdušnou čarou se v okolí nalézá televizní vysílač.

Co se s tím dá dělat?

Elektrosmog narozdíl od Geopatogenních zón je možné odstínit a v případě nutnosti prakticky eliminovat z prostoru. Toto je však nutné dělat s citem, protože pokud bychom například odrušili celou místnost, nebylo by možné v místnosti provozovat ani mobilní telefon ani například rádio. Jsou místa ve veřejném prostoru, kde je prakticky nemožné se vysílačů zbavit. Na druhou stranu naše domovy jsou útočištěm kde by naše těla měla alespoň trochu zregenerovat a odpočinout si a velmi často se stává, že v těchto místech máme elektromagnetická pole velmi silná. Protože je problematika relativně složitá, neváhejte kontaktovat, rád Vám poradím vhodné řešení pro Váš prostor.

 Je tedy vhodné nechat si přeměřit úroveň elektrosmogu, který vyzařují elektrické přístroje ve Vaší domácnosti a zda nepřesahují bezpečnou úroveň v místech, kde se nejčastěji pohybujete a kam by bylo vhodné je případně přesunout, nebo zarušit, aby nezpůsobovaly dlouhodobé potíže.

Elektrosmog, jak na nízkých, tak na vysokých frekvencích Vám přeměřím pomocí špičkových přístrojů a poté Vám navrhnu řešení v závislosti na tom, jak bude situace vypadat.

 

tlacitko nacenu

 

Služby jsou provozovány po hlavičkou společnosti:

Able personnel, s.r.o.

IČO: 28019873

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
DoubleClick/Google Marketing
OK
Odmítnout
Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
DoubleClick/Google Marketing
OK
Odmítnout